Скидка на Матрицы Гаряева!
-50% с купоном matrix50

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů
1. Obecná ustanovení
Tato politika zpracování osobních údajů je vypracována v souladu s požadavky federálního zákona ze dne 27. července 2006. Č. 152-ФЗ „O osobních údajích“ a určuje postup zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů prováděná společností Dmitry Gnusin (dále jen „Provozovatel“).
1.1. Provozovatel stanoví jako svůj nejdůležitější cíl a podmínku pro provádění svých činností dodržování práv a svobod člověka a občana při zpracování jeho osobních údajů, včetně ochrany práv na soukromí, osobních a rodinných tajemství.
1.2. Tyto Zásady Provozovatele týkající se zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) se vztahují na všechny informace, které Provozovatel může získat o návštěvnících webových stránek https://wellenspule.com.2. Hlavní pojmy použité v politice
2.1. Automatizované zpracování osobních údajů — zpracování osobních údajů pomocí výpočetní techniky;
2.2. Blokování osobních údajů — dočasné ukončení zpracování osobních údajů (pokud není zpracování nezbytné k vyjasnění osobních údajů);
2.3. Web — sada grafických a informačních materiálů a počítačových programů a databází zajišťujících jejich dostupnost na internetu na adrese https://wellenspule.com;
2.4. Informační systém osobních údajů — soubor osobních údajů obsažených v databázích a zajištění jejich zpracování informačních technologií a technických prostředků;
2.5. Anonymizace osobních údajů — akce, v jejichž důsledku není možné určit bez použití dalších informací vlastnictví osobních údajů konkrétního uživatele nebo jiného subjektu osobních údajů;
2.6. Zpracování osobních údajů — jakákoli akce (operace) nebo soubor akcí (operací) prováděné pomocí automatizačních nástrojů nebo bez jejich použití s ​​osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, akumulace, ukládání, vyjasňování (aktualizace, změna), vyhledávání, použití, přenos (distribuce, poskytování, přístup), depersonalizace, blokování, vymazání, zničení osobních údajů;
2.7. Provozovatel — státní orgán, obecní úřad, právnická nebo fyzická osoba, samostatně nebo společně s jinými osobami, organizující a (nebo) zpracovávající osobní údaje, jakož i určení účelu zpracování osobních údajů, složení zpracovávaných osobních údajů, provedených akcí (operací) s osobními údaji;
2.8. Osobní údaje — jakékoli informace týkající se přímo nebo nepřímo konkrétního nebo určeného uživatele webové stránky https://wellenspule.com;
2.9. Uživatel — jakýkoli návštěvník webové stránky https://wellenspule.com;
2.10. Poskytování osobních údajů — akce zaměřené na zpřístupnění osobních údajů konkrétní osobě nebo určitému okruhu osob;
2.11. Šíření osobních údajů — jakékoli akce zaměřené na zpřístupnění osobních údajů nedefinovanému okruhu osob (přenos osobních údajů) nebo seznámení s osobními údaji neomezeného okruhu osob, včetně zpřístupnění osobních údajů v médiích, zveřejnění v informačních a telekomunikačních sítích nebo poskytnutí přístupu jakýmkoli jiným způsobem osobní údaje;
2.12. Přeshraniční přenos osobních údajů — přenos osobních údajů na území cizího státu orgánu zahraniční vlády, zahraniční osobě nebo zahraniční právnické osobě;
2.13. Zničení osobních údajů — jsou zničeny všechny činnosti, v jejichž důsledku jsou osobní údaje neodvolatelně zničeny s nemožností dále obnovit obsah osobních údajů v informačním systému osobních údajů a (nebo) materiální nositelé osobních údajů.

3. Provozovatel může zpracovat následující osobní údaje Uživatele
3.1. Celé jméno;
3.2. Emailová adresa
3.3. Telefonní čísla;
3.4. Tento web také shromažďuje a zpracovává anonymní údaje o návštěvnících (včetně souborů cookie) pomocí internetových statistických služeb (Yandex Metric a Google Analytics a další).
3.5. Výše uvedené údaje jsou dále začleněny do textu Zásady prostřednictvím obecného konceptu osobních údajů.

4. Účel zpracování osobních údajů
4.1. Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je informovat Uživatele zasláním e-mailů; uzavírání, plnění a ukončení občanskoprávních smluv; poskytování Uživatele přístupu ke službám, informacím nebo materiálům obsaženým na webových stránkách.
4.2. Provozovatel má také právo zasílat Uživateli oznámení o nových produktech a službách, speciálních nabídkách a různých akcích. Uživatel může vždy odmítnout přijímat informace